Az Ökográf Környezetvédelmi Iroda jelenlegi munkája során legfőképp a törvényi és a hatósági előírások betartásával foglalkozik. Ez a szűkebb feladatkör abból fakad, hogy a vállalatok egy része a környezetünk védelmét pusztán a jogszabályokban foglalt kötelező érvényű feladatok teljesítésével azonosítják. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy szemléletváltással többet érhet el a vállalat, mintsem a bírságok elkerülését.

A fenti általános helyzeten túlmenően, mi igyekszünk bemutatni, hogy felelősebb környezetvédelmi gondolkodás helyes alkalmazása egy gazdálkodó szervezetnél megtakarításokkal is járhat. Szervezési munkával, vagy kisebb költségráfordítással hosszabb távon csökkenthető a környezetvédelmi kiadások egy része. Egyes estekben az alkalmazott technológiák környezetszemléletű átvizsgálása is elég ehhez. Egyik vállalásunk az ilyen típusú gondolkodásmód átadása Megbízóinknak.

Tapasztalatunk szerint, a nyugati tendenciák begyűrűzése nyomán értékmérő tulajdonsággá fog válik a vállalkozások környezethez fűződő viszonya. Ez a folyamat több fórumon zajlik jelenleg is. A vállalati szférát említve elég csak a környezetirányítási rendszerek és termékek fokozódó marketingértékére és minősítő státuszára gondolni. Emellett egy másik csoport, a környezettudatosságában fejlődő társadalmi élet is már nem csak a jogérvényesítés útján próbálja betartatni az írott és íratlan környezetvédelmi szabályokat, hanem a civil résztvevők és szerveződések is nyitnak ebbe az irányba. Elég csak a Zengő, és a Verespatak ügye melletti tüntetésekre gondolni.

Szerintünk minden vállalkozás célja a többfórumos megfelelés. Mi feladatunknak érezzük az Ügyfeleinkről kialakult környezetvédelmi képet folyamatosan javítani. A folyamatot a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítésén túl, az önkéntes környezetvédelmi feladatok felvállalásában látjuk. Szerencsére egyre több cég ismeri fel a környezetvédelem szükségessége mellett, annak marketingértékét is. Ennek bizonyítékaként épülnek be a vállalatok ügyviteli hálózatába a tanúsított környezetvédelmi irányítási rendszerek, és szaporodnak el a környezetbarát jellegét büszkén hirdető termékek. Örömteli tény, hogy az általunk képviselt cégek nagyobb részénél már van, illetve bevezetés alatt áll a környezetközpontú menedzsmentrendszer (ISO 14001), ezzel is példázva Ügyfeleink önkéntes elszántságát a környezetvédelem iránt.

Nekünk erkölcsi győzelmet jelentene, ha minden partnerünk az anyagi és szabályozási oldalától el tudná vonatkoztatni a környezetvédelmet, és lelkiismereti alapon tekintene erre a műszaki területre.
Mi vállaljuk, hogy megmutatjuk az utat a környezettudatosabb gondolkodáshoz.

Legyen Ön is a partnerünk!

A jövőbeli céljaink

  • Megbízóink és a hatóságok kapcsolatának javítása és kiterjesztése egyéb felügyelő és koordináló szervezetekkel
  • További részterületek befogadása a szolgáltatási palettánkba, hogy még komplexebb szolgáltatást tudjunk nyújtani Megrendelőinknek
  • A környezetvédelemmel összefüggő új technológiák és eljárások megismerése és adaptálása tanácsadási szolgáltatásunkban a naprakész kiszolgálás érdekében
  • Az Európai Unió jövőbeli direktíváinak, szabályozásainak mielőbbi integrálása az ügyviteli rendszerünkbe
  • Célunk munkatársaink folyamatos képzése. Szakmailag minél felkészültebb és gyakorlati tapasztalatokkal is bíró szakembergárda kialakítására törekszünk a hatékonyabb és precízebb munkavégzés érdekében.
  • Fejlődésünk folyamatosságát szeretnénk fenntartani a hatékonyabb ügyfélképviselet érdekében
Kezdőoldal E-mail elküldése Oldaltérkép Webshark