Környezetvédelmi szakértés, tervezés és tanácsadás

Szakértői munkánk a vállalati tevékenységek környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásainak feltárásával kapcsolatos vizsgálati, értékelési és tervezési folyamatával foglalkozik. Szolgáltatásunk célja a környezetvédelmi cselekvés gyakorlati megvalósításának támogatása és alkalmazása, a gazdasági tevékenység keretei között.

Szolgáltatásunk jogszabályi alapja

Munkánk létjogosultságát a szakmai jogszabályok azon pontjai biztosítják, melyek kimondják, hogy "meghatározott környezethasználatok esetén - a környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása érdekében - a környezethasználónak megfelelő szakismerettel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni, megbízni."

Munkánk az alábbi folyamatokat foglalja magába:

Teljeskörű környezetvédelmi ügyintézés

Ez a szolgáltatásunk a vállalat tevékenységéből fakadó mindennemű környezetvédelmi feladat átvállalását, felügyeletét jelenti.

 • A jogszabályokban és rendeletekben foglalt kötelező adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség teljesítése.
  • Hulladékbejelentések
  • Levegőtisztaság-védelmi jelentések
  • Víz- és zajbejelentések
  • Környezetvédelmi termékdíj jelentések
  • Környezetterhelési díjak jelentései
 • Környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások lefolytatása
 • Környezetvédelmi hatásvizsgálat, felülvizsgálat, és teljesítményértékelés
 • Új technológiák tervezésének környezetszemléletű támogatása
 • Környezetközpontú Irányítási Rendszer felügyelete
 • Kapcsolattartás a környezetvédelem kapcsán érintett hatóságokkal és koordinálószervezetekkel
 • Jogszabálykövetés és alkalmazás

Környezeti menedzsment és ökomarketing tanácsadás

Környezettudatos vállalatokat támogatunk az alapvető ökomenedzsment elemek bevezetésével. Célunk a vállalaton túlmutató többdimenziós környezetpolitika formálása, és a proaktív környezeti stratégia alkalmazása a jogszabályi kötelezettségek, a társadalmi elvárások, és a piac igényeink megfelelően.

Környezeti auditálás

Többszintű menedzsmentrendszerek kidolgozását vállaljuk a jogszabályok, a vállalatpolitika és a környezetvédelmi szempontok összehangolása céljából. A legalapvetőbb, a jogszabályokban leírtaknak való teljes megfelelés intézkedésein alapuló rendszer kialakításától, a legmagasabb szintű, tehát a tanúsított Környezetközpontú Irányítási Rendszerek ( az ISO 14000-es, EMAS szabványok ) bevezetéséig nyújtunk szakértői segítséget.

Környezetvédelmi laborvizsgálatok

Akkreditált laborral és műszerekkel partnereinken keresztül komplex analitikai és diagnosztikai vizsgálatokat tudunk elvégezni.

 • Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok
 • Légszennyező-források emissziós és imissziós mérései
 • Levegőtisztasági berendezések hatásvizsgálata
 • Munkahelyi levegőszennyezés vizsgálata
 • Zaj és rezgésmérések
 • Környezeti és munkahelyi terhelések vizsgálata
 • Vízminőségügyi vizsgálatok
 • Talajvíz-mintavételek analízise
 • Egyéb felszín alatti vizek vizsgálata
 • Egyéb műszeres mérések

Környezetvédelmi pályázatok elkészítése

Vállaljuk Európai Uniós, minisztériumi, civil szervezetek által hirdetett környezetvédelmi témájú pályázatok felkutatását, és elkészítését, melyek a már meglévő technológiák továbbfejlesztését, illetve az új beruházások kivitelezését segíthetik.

Kapcsolatfelvételi űrlap
Vissza a szolgáltatásokhoz

Kezdőoldal E-mail elküldése Oldaltérkép Webshark